Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 181
Démokritos (zachoval Stobaios ve spisu Anthologium, II, 31, 59)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Mocnějším podněcovatelem ctnosti se ukáže ten, kdo užívá povzbuzování a přesvědčující řeč, než kdo užívá zákon a násilí. Neboť je pravděpodobné, že kdo je od bezpráví odvrácen zákonem, tajně hřeší, avšak ten, kdo byl přiveden k povinnosti přesvědčováním, nekoná nic nesprávného ani tajně, ani zřejmě. Proto jedná-li kdo správně z porozumění a z vědění, stává se zároveň statečným i přímým.
τοῦ αὐτοῦ. κρείσσων ἐπ᾿ ἀρετὴν φανεῖται προτροπῆι χρώμενος καὶ λόγου πειθοῖ ἤπερ νόμωι καὶ ἀνάγκηι. λάθρηι μὲν γὰρ ἁμαρτέειν εἰκὸς τὸν εἰργμένον ἀδικίης ὑπὸ νόμου, τὸν δὲ ἐς τὸ δέον ἠγμένον πειθοῖ οὐκ εἰκὸς οὔτε λάθρηι οὔτε φανερῶς ἔρδειν τι πλημμελές. διόπερ συνέσει τε καὶ ἐπιστήμηι ὀρθοπραγέων τις ἀνδρεῖος ἅμα καὶ εὐθύγνωμος γίγνεται.