Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 69
Démokritos (zachoval ?? )

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ἀνθρώποις πᾶσι τωὐτὸν ἀγαθὸν καὶ ἀληθές· ἡδὺ δὲ ἄλλωι ἄλλο.


př. K. Svoboda; viz B 188
Všem lidem je totéž dobré a pravdivé, ale příjemné je každému něco jiného.