Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
11 DK A 6
Thalés (zachoval Hérodotos ve spisu Historiae, I, 75)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ὡς δὲ ἀπίκετο ἐπὶ τὸν ῞Αλυν ποταμὸν ὁ Κροῖσος, τὸ ἐνθεῦτεν, ὡς μὲν ἐγὼ λέγω, κατὰ τὰς ἐούσας γεφύρας διεβίβασε τὸν στρατόν, ὡς δὲ ὁ πολλὸς λόγος ῾Ελλήνων, Θαλῆς οἱ ὁ Μιλήσιος διεβίβασε. ἀπορέοντος γὰρ Κροίσου, ὅκως οἱ διαβήσεται τὸν ποταμὸν ὁ στρατός ..., λέγεται παρεόντα τὸν Θαλῆν ἐν τῶι στρατοπέδωι ποιῆσαι αὐτῶι τὸν ποταμὸν ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς ·έοντα τοῦ στρατοῦ καὶ ἐκ δεξιῆς ·έειν, ποιῆσαι δὲ ὧδε· ἄνωθεν τοῦ στρατοπέδου ἀρξάμενον διώρυχα βαθέαν ὀρύσσειν ἄγοντα μηνοειδέα, ὅκως ἂν τὸ στρατόπεδον ἱδρυμένον κατὰ νώτου λάβοι, ταύτηι κατὰ τὴν διώρυχα ἐκτραπόμενος ἐκ τῶν ἀρχαίων ·εέθρων, καὶ αὖτις παραμειβόμενος τὸ στρατόπεδον ἐς τὰ ἀρχαῖα ἐσβάλλοι. ὥστε ἐπείτε καὶ ἐσχίσθη τάχιστα ὁ ποταμός, ἀμφοτέρηι διαβατὸς ἐγένετο.
Když Kroisos přišel k řece Halys, postupoval dál, jak já tvrdím, tak, že převedl vojsko po mostech, které tam stály. U Řeků však převládá mínění, že na druhou stranu vojsku pomohl Thalés Mílétský. Kroisos byl prý totiž na rozpacích, jak se s vojskem dostane přes řeku, protože v té době tam ty mosty ještě nebyly. Thalés, který prý byl s jeho vojskem, nechal řeku tekoucí po levé straně vojska téci také po pravé straně. Dokázal to prý takto: dal už nad táborem kopat dlouhý příkop, zatáčející do tvaru půlměsíce, aby zezadu obešel postavený tábor; do tohoto příkopu svedl vodu z původního řečiště a vrátil ji do něj pod táborem. Tím se řeka velice rychle rozdělila a bylo možné ji po obou stranách snadno přebrodit. Někteří dokonce tvrdí, že původní řečiště docela vyschlo. To však nepokládám za možné, vždyť jak by se byli dostali přes řeku na zpáteční cestě?