Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK A 104
Démokritos (zachoval Aristotelés ve spisu De anima, I, 3; 406b 15)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ἔνιοι δὲ καὶ κινεῖν φασι τὴν ψυχὴν τὸ σῶμα ἐν ὧι ἐστιν, ὡς αὐτὴ κινεῖται, οἷον Δημόκριτος παραπλησίως λέγων Φιλίππωι τῶι κωμωιδοδιδασκάλωι. φησὶ γὰρ τὸν Δαίδαλον κινουμένην ποιῆσαι τὴν ξυλίνην ᾿Αφροδίτην ἐγχέαντ᾿ ἄργυρον χυτόν· ὁμοίως δὲ καὶ Δημόκριτος λέγει·
κινουμένας γάρ φησι τὰς ἀδιαιρέτους σφαίρας, διὰ τὸ πεφυκέναι μηδέποτε μένειν, συνεφέλκειν καὶ κινεῖν τὸ σῶμα πᾶν.
Někteří tvrdí, že duše tělem, v němž je, pohybuje stejným způsobem, jako se sama hýbá. Podobně se vyjadřuje např. Démokritos, když mluví k cvičiteli komedií Filippovi. Říká totiž, že Daidalos učinil, že dřevěná Afrodíté pohybovala připojenou stříbrnou ozdobou. Podobně Démokritos říká také:
„Když se nedělitelné koule [atomy duše] pohybují, ježto se díky své přirozenosti nikdy nezastaví, s sebou strhují celé tělo a pohybují jím.“