Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK B 2
Orfika (zachoval Platón ve spisu Cratylus, 402bc)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ὥσπερ αὖ ῞Ομηρος ‘᾿Ωκεανόν τε θεῶν γένεσίν’ φησιν ‘καὶ μητέρα Τηθύν’ (Ξ 201). οἶμαι δὲ καὶ ῾Ησίοδος (Theogonia 337). λέγει δέ που καὶ ᾿Ορφεὺς ὅτι
᾿Ωκεανὸς πρῶτος καλλίρροος ἦρξε γάμοιο,
ὅς ·α κασιγνήτην ὁμομήτορα Τηθὺν ὄπυιεν.
Také Homér mluví o Ókeanu jako o původci bohů a o Tethydě jako o jejich matce (Ílias XIV,201) a myslím, že i Hésiodos (Theogonie 337). Praví pak kdesi i Orfeus:
Ókeanos krásně proudící dal počátek sňatkům.
Tethydu za choť si vzal, svou sestru ze stejné matky.