Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK B 8 /1
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 175, 11-16)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK B 8 /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


(175,11-12)
εἰπόντος τοῦ ᾿Αναξαγόρου „οὐδὲ διακρίνεται οὐδὲ ἀποκρίνεται ἕτερον ἀπὸ τοῦ ἑτέρου“ (B 12) διὰ τὸ πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι, καὶ ἀλλαχοῦ
(176,29) „οὐ κεχώρισται ἀλλήλων τὰ ἐν τῷ ἑνὶ κόσμῳ (175,12-14) οὐδὲ ἀποκέκοπται πελέκει οὔτε τὸ θερμὸν ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ οὔτε τὸ ψυχρὸν ἀπὸ τοῦ θερμοῦ.“
(175,14-16)
(οὐ γὰρ εἶναί τι εἱλικρινὲς καθ' αὑτό), τοῦτο, φησίν, οὐκ εἰδότως μὲν λέγεται· οὐ γὰρ διὰ τὸ πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι συμβαίνει τὸ μὴ διακρίνεσθαι...
(175,11-12)
Anaxagorás [ve zlomku B 12 /2] říká: „Ani se nerozlučuje, ani nevyděluje jedno od druhého“ [jakožto navzájem různé], protože všechno je ve všem. A jinde [říká]:
(176,29) „Ani nejsou navzájem oddělené v jednom světě, (175,12-14) ani odťaty sekyrou; ani to, co je teplé, od toho, co je chladné, ani chladné od teplého.“
(175,14-16)
Není totiž nic, co by bylo samo o sobě čisté. Toto, jak praví [Aristotelés], říká [Anaxagorás] bez náležitého pochopení: Důvodem toho, že nedochází k vydělování, přece není, že všechno je ve všem.B 8 Curd = B 8 /1 DK (jen v rozsahu 175,11-14). Viz také citát ANaxagory (B 8,1 Sider): Simplikios, In Physica 176,28-30.