Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 104
Anaxagorás (zachoval Galénos ve spisu De naturalibus facultatibus , II, 8 (II, 107 Kühn; III, 179, 12 Helmr.))

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


εἰ γὰρ δὴ τοῦτο καλῶς ἠπόρηται, τί οὐχὶ καὶ περὶ τοῦ αἵματος ἐπισκεψόμεθα πότερον ἐν τῷ σώματι λαμβάνει τὴν γένεσιν ἢ τοῖς σιτίοις παρέσπαρται, καθάπερ οἱ τὰς ὁμοιομερείας ὑποτιθέμενοί φασι;
Pokud se totiž [na přirozenost žluči] tázal správně, tak proč potom také nevyšetříme krev, zdali má původ v těle, nebo je zasetá potravinami, jak říkají ti, kteří předpokládají stejnorodé podíly?