Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 92 /2
Anaxagorás (zachoval Theofrastos ve spisu De sensu et sensibilibus, 37)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 92 /1 , 59 DK A 92 /3[Přepnout na bilingvní zobrazení]


᾿Αναξαγόρας μὲν οὖν, ὥσπερ ἐλέχθη, κοινήν τινα ταύτην καὶ παλαιὰν δόξαν ἀναφέρει. πλὴν ἴδιον ἐπὶ πάσαις λέγει ταῖς αἰσθήσεσι καὶ μάλιστα ἐπὶ τῇ ὄψει, διότι τὸ μέγα αἰσθανόμενόν ἐστιν, οὐ δηλοῖ δὲ τὰς σωματικωτέρας αἰσθήσεις.
Anaxagorás pak, jak jsem řekl, podržuje toto staré společné mínění. Kromě toho říká o jednotlivých smyslech něco vlastního, nejvíce o zraku, protože velikost je vnímaná, aniž by však bylo zřejmé, že tělesnějšími smysly.