Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 85 /3
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Meteorologica, I, 12; 348a 14)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 85 /1 , 59 DK A 85 /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


τοῖς μὲν οὖν δοκεῖ τοῦ πάθους αἴτιον εἶναι τούτου καὶ τῆς γενέσεως, ὅταν ἀπωσθῇ τὸ νέφος εἰς τὸν ἄνω τόπον μᾶλλον ὄντα ψυχρὸν διὰ τὸ λήγειν ἐκεῖ τὰς ἀπὸ τῆς γῆς τῶν ἀκτίνων ἀνακλάσεις, ἐλθὸν δ᾿ ἐκεῖ πήγνυσθαι τὸ ὕδωρ. διὸ καὶ θέρους μᾶλλον καὶ ἐν ταῖς ἀλεειναῖς χώραις γίνεσθαι τὰς χαλάζας, ὅτι ἐπὶ πλεῖον τὸ θερμὸν ἀνωθεῖ ἀπὸ τῆς γῆς τὰς νεφέλας.
Někteří [např. Anaxagorás] se domnívají, že tento děj [krupobití] je způsobený tím, když je mrak zahnán nahoru, kde je chladněji, protože tam nedosahují [sluneční] paprsky, které se odrážejí od země. Když tam voda [v mraku] přijde, tuhne. Proto ke krupobitím dochází spíše v létě a na prosluněných místech, neboť teplo více vynáší mraky od země.