Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 85 /1
Anaxagorás (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, III. 4, 2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 85 /2 , 59 DK A 85 /3



[Přepnout na bilingvní zobrazení]


᾿Αναξαγόρας νέφη μὲν καὶ χιόνα παραπλησίως χάλαζαν δ᾿ ὅταν ἀπὸ τῶν παγέντων νεφῶν προωσθῇ τινα πρὸς τὴν γῆν, ἃ δὴ ταῖς καταφοραῖς ἀποψυχρούμενα στρογγυλοῦται.
Anaxagorás vykládá mraky a sníh téměř stejně [jako Anaximenés]. Tvrdí však, že kroupy vznikají tehdy, když jsou kapky vody hnané k zemi od zamrzlých mraků. Když spadly, jsou ochlazené a oblé.