Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 67
Anaxagorás (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, II, 8, 1 Mansfeld–Runia)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Tίς ἡ αίτία τοῦ τὸν κόσμον ἐγκλιθῆναί·
Διογένης καὶ ᾿Αναξαγόρας ἔφησαν μετὰ τὸ συστῆναι τὸν κόσμον καὶ τὰ ζῷα ἐκ τῆς γῆς ἐξαγαγεῖν ἐγκλιθῆναί πως τὸν κόσμον ἐκ τοῦ αὐτομάτου εἰς τὸ μεσημβρινὸν αὑτοῦ μέρος (ἴσως ὑπὸ προνοίας, ἵν´ ἃ μὲν ἀοίκητα γένηται ἃ δ´ οἰκητὰ μέρη τοῦ κόσμου κατὰ ψύξιν καὶ ἐκπύρωσιν καὶ εὐκρασίαν).
Jaká je příčina toho, že se kosmos naklonil:
Diogenés [z Apollónie] a Anaxagorás [tvrdí], že poté, co se ustavil svět a ze země povstali živočichové, se svět sám od sebe nějak naklonil ke své jižní straně…