Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 53
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 461, 20 (= fr. 10 Schaub.))

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


διό φησιν ᾿Αναξαγόρας μηδ᾿ ἐνδέχεσθαι πάντα διακριθῆναι· οὐ γὰρ παντελὴς διασπασμός ἐστιν ἡ διάκρισις.
Proto Anaxagorás říká, že nelze připustit, aby bylo rozloučeno všechno; úplné roztrhání totiž není rozloučení.