Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK A 14a
Orfika (zachoval Platón ve spisu Ion, 536b)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ἐκ δὲ τούτων τῶν πρώτων δακτυλίων, τῶν ποιητῶν, ἄλλοι ἐξ ἄλλου αὖ ἠρτημένοι εἰσὶ καὶ ἐνθουσιάζουσιν, οἱ μὲν ἐξ ᾿Ορφέως, οἱ δ᾿ ἐκ Μουσαίου, οἱ δὲ πολλοὶ ἐξ ῾Ομήρου κατέχονταί τε καὶ ἔχονται.
... a na těchto prvních článcích [řetězu jdoucího od Mús], na básnících, jsou zavěšeni zase jiní, každý na jiném z nich a tak přijímají enthúsiasmos, jedni z Orfea, druzí z Músaia, většina je však posedlá Homérem a je držena jím.