Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 45 /3
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, X, 1123, 21)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 45 /1 , 59 DK A 45 /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ἐδόκει δὲ λέγειν ὁ ᾿Αναξαγόρας, ὅτι ὁμοῦ πάντων ὄντων χρημάτων καὶ ἠρεμούντων τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ χρόνον βουληθεὶς ὁ κοσμοποιὸς νοῦς διακρῖναι τὰ εἴδη, ἅπερ ὁμοιομερείας καλεῖ, κίνησιν αὐταῖς ἐνεποίησεν.
Anaxagorás se domníval, že všechny věci byly pohromadě, když byly v klidu po neomezený čas, než světotvorná mysl dala přednost rozloučení podob, které nazývá stejnorodými podíly, a způsobila jejich pohyb.