Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 33
Anaxagorás (zachoval Galénos ve spisu De placitis Hippocratis et Platonis, IV, 7; p. 392f. Müller)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


διὸ καὶ „προενδημεῖν“ φησι τοῖς πράγμασι μήπω τε παροῦσιν οἷον παροῦσι χρῆσθαι. βούλεται δὲ τὸ „προενδημεῖν“ ῥῆμα τῷ Ποσειδωνίῳ τὸ οἷον προαναπλάττειν τε καὶ προτυποῦν τὸ πρᾶγμα παρὰ ἑαυτῷ τὸ μέλλον γενήσεσθαι καὶ ὡς πρὸς ἤδη γενόμενον ἐθισμόν τινα ποιεῖσθαι κατὰ βραχύ. διὸ καὶ τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου παρείληφεν ἐνταῦθα, ὡς ἄρα τινὸς ἀναγγείλαντος αὐτῷ τεθνάναι τὸν υἱὸν εὖ μάλα καθεστηκότως εἶπεν „ἤιδειν θνητὸν γεννήσας“ καὶ ὡς τοῦτο λαβὼν Εὐριπίδης τὸ νόημα τὸν Θησέα πεποίηκε λέγοντα (fr. 964)·
ἐγὼ δὲ παρὰ σοφοῦ τινος μαθὼν
εἰς φροντίδ᾿ ἀεὶ συμφορὰς ἐβαλλόμην
φυγάς τ᾿ ἐμαυτῷ προστιθεὶς πάτρας ἐμῆς
θανάτους τ᾿ ἀώρους καὶ κακῶν ἄλλας ὁδούς,
ἵν᾿, εἴ τι πάσχοιμ᾿ ὧν ἐδόξαζον φρενί,
μή μοι νεῶρες προσπεσὸν μᾶλλον δάκοι.
Proto [Poseidónios] také říká, že s věcmi se máme „předem seznámit“, [dříve] než nastanou, a zacházet s nimi jako s přítomnými. Pro Posedónia slovo „předem seznámit“ znamená něco jako předvídat... Právě proto uvádí tento příklad o Anaxagorovi: Když mu kdosi oznámil, že mu zemřel syn, odpověděl zcela klidně: „Věděl jsem, že jsem zplodil smrtelného.“ Tuto myšlenku také převzal Eurípidés do svého díla Théseus, kde říká (fr. 964)...
Vždyť jsem se poučil od jednoho mudrce,
abych vždy uvážil, co se sbíhá v mé mysli,
když uvykám útěku z mé vlasti,
předčasným úmrtím a dalším cestám zlých věcí,
pokud by se tedy něco přihodilo, tušil jsem ve svém srdci,
co nového na mě dopadne, ještě než bodne.Cfr. Eurípidés, Alcestis 903-911: ἐμοί τις ἦν ἐν γένει, ὧι κόρος ἀξιόθρηνος ὤλετ' ἐν δόμοισιν μονόπαις· ἀλλ' ἔμπας ἔφερε κακὸν ἅλις, ἄτεκνος ὤν, πολιὰς ἐπὶ χαίτας ἤδη προπετὴς ὢν βιότου τε πόρσω. Př. F. Stiebitz: Já příbuzného měl, ten ztratil chlapečka, jediné své dítě, hodné slz, a přec neštěstí to snášel, když zůstal bezdětný, s klidem, ač se sám již skláněl k šedinám a věk mu pokročil.