Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 30 /4
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Ethica Eudemia, I, 5; 1216a 11)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 30 /cfr , 59 DK A 30 /1 , 59 DK A 30 /2 , 59 DK A 30 /3[Přepnout na bilingvní zobrazení]


τὸν μὲν οὖν ᾿Αναξαγόραν φασὶν ἀποκρίνασθαι πρός τινα διαποροῦντα τοιαῦτ᾿ ἄττα καὶ διερωτῶντα, τίνος ἕνεκ᾿ ἄν τις ἕλοιτο γενέσθαι μᾶλλον ἢ μὴ γενέσθαι,
᾿τοῦ᾿ φάναι ᾿θεωρῆσαι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν περὶ τὸν ὅλον κόσμον τάξιν᾿.
Komusi, kdo o tom byl na rozpacích a tázal se, proč by si člověk měl zvolit raději to, aby se narodil, než aby se nenarodil, prý odpověděl:
„Proto, aby spatřil nebe a řád v celém kosmu.“