Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 24
Anaxagorás (zachoval Ailiános Klaudios ve spisu Varia historia, VIII, 19)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Ὅτι τοῦτο ἐπιγέγραπται Ἀναξαγόρᾳ
ἐνθάδ' ὁ πλεῖστον ἀληθείας ἐπὶ τέρμα περήσας
οὐρανίου κόσμου κεῖται Ἀναξαγόρας.
ὅτι καὶ βωμὸς αὐτῶι ἵσταται καὶ ἐπιγέγραπται οἱ μὲν Νοῦ οἱ δὲ ᾿Αληθείας.
Toto prý bylo napsáno [jako pocta] Anaxagorovi:
Anaxagorás, který dosáhl nejzazší hranice pravdy
o nebeském světě, tady leží.
Říká se, že mu postavili také oltář a napsali na něj [z jedné strany] „Rozum“, [z druhé strany] „Pravda“.