Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 DK B 2 /2
Ferekýdés (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, VI, 9, 3-4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 7 DK B 2 /1 , 7 DK B 2 /3[Přepnout na bilingvní zobrazení]


αὖθίς τε ῾Ομήρου ἐπὶ τῆς ἡφαιστοτεύκτου ἀσπίδος εἰπόντος (Íllias XVIII, 483. 607)·
ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ᾿, ἐν δ᾿ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν·
ἐν δ᾿ ἐτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος ᾿Ωκεανοῖο.
Φερεκύδης ὁ Σύριος λέγει·
Ζὰς ποιεῖ φᾶρος μέγα τε καὶ καλὸν καὶ ἐν αὐτῶι ποικίλλει Γῆν καὶ ᾿Ωγηνὸν καὶ τὰ ᾿Ωγηνοῦ δώματα.
Také Homér popisuje (výzdobu) štítu vyráběného Héfaistem těmito slovy:
Uprostřed vytvářel zemi, nebe a moře. (Íllias XVIII, 483)
Silný a veliký proud tam vytvořil Ókeanův. (Íllias XVIII, 607)
Ferekýdés ze Syru říká:
„Zás vyrábí veliký a krásný plášť a pestrými barvami na něm vytkal Zemi, Ógéna i domy Ógénovy.”