Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 DK B 1 /1
Ferekýdés (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, I, 119)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 7 DK B 1 /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Ζὰς μὲν καὶ Χρόνος ἦσαν ἀεὶ καὶ Χθονίη· Χθονίηι δὲ ὄνομα ἐγένετο Γῆ, ἐπειδὴ αὐτῆι Ζὰς γῆν γέρας διδοῖ.
Zás a Chronos byli vždy a Chthonié též. Chthonié však dostala jméno Země (Gé), ježto jí Zás dal zemi darem.