Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 DK A 12 /cfr
Ferekýdés (zachoval Platón ve spisu Sophista, 242cd)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 7 DK A 12[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Μῦθόν τινα ἕκαστος φαίνεταί μοι διηγεῖσθαι παισὶν ὡς οὖσιν ἡμῖν, ὁ μὲν ὡς τρία τὰ ὄντα, πολεμεῖ δὲ ἀλλήλοις ἐνίοτε αὐτῶν ἄττα πῃ, τοτὲ δὲ καὶ φίλα γιγνόμενα γάμους τε καὶ τόκους καὶ τροφὰς τῶν ἐκγόνων παρέχεται·
Zdá se mi, že každý nám vypráví nějaký příběh, jako bychom byli děti. Jeden, že jsou tři jsoucí věci; že některé z nich mezi sebou jednou nějak bojují a jindy se opět stávají přáteli, uzavírají sňatky, plodí a živí potomky.