Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
44 DK B 1
Filoláos (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, VIII, 85)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


πρῶτον ἐκδοῦναι τῶν Πυθαγορικῶν [τὰ] Περὶ φύσεως, ὧν ἀρχὴ ἥδε·
(1) ἁ φύσις δ᾿ ἐν τῶι κόσμωι ἁρμόχθη ἐξ ἀπείρων τε καὶ περαινόντων, (2) καὶ ὅλος [ὁ] κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῶι πάντα.
Jako první z pýthagorejců vydal spis O přírodě, jehož začátek je takovýto:
(1) Přirozenost byla v kosmu spojena z neomezených a vymezujících [principů], (2) a stejně tak celý svět i vše, co v něm je.