Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 DK A 5 /1
Ferekýdés (zachoval Cicero ve spisu Tusculanae disputationes, I, 16, 38)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 7 DK A 5 /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


magni autem est ingenii sevocare mentem a sensibus et cogitationem ab consuetudine abducere. itaque credo equidem etiam alios tot saeculis, sed quod litteris exstet, Pherecidus Syrius primum dixit animos esse hominum sempiternos, antiquus sane; fuit enim meo regnante gentili. hanc opinionem discipulus eius Pythagoras maxime confirmavit ...
Věřím, že během tolika staletí to řekli i jiní, ale pokud je možné opřít se o písemný záznam, tak Ferekýdés ze Syru první řekl, že lidské duše jsou nesmrtelné; a je to už hodně dávno, vždyť žil tenkrát, když vládl můj jmenovec. Tento názor utvrdil nejvíce jeho žák Pýthagorás.