Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
41 DK A 7 /1
Oinopidés (zachoval Theón ze Smyrny ve spisu De utilitate mathematicae, p. 198, 14 Hiller)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 41 DK A 7 /2 , 41 DK A 7 /3 , 41 DK A 7 /4[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Εὔδημος (fr. 94 Sp.) ἱστορεῖ ἐν ταῖς ᾿Αστρολογίαις ὅτι Οἰνοπίδης εὗρε πρῶτος τὴν τοῦ ζωιδιακοῦ διάζωσιν καὶ τὴν τοῦ μεγάλου ἐνιαυτοῦ περίστασιν.
Eudémos (fr. 94, pseudo) knihách Astronomie vypráví, že Oinopidés jako první nalezl pás zodiaku i periodu velkého roku.