Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
40 DK A 1 /1
Polykleitos (zachoval Platón ve spisu Protagoras, 311c)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 40 DK A 1 /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


εἰ δὲ παρὰ Πολύκλειτον τὸν ᾿Αργεῖον ἢ Φειδίαν τὸν ᾿Αθηναῖον ἐπενόεις ἀφικόμενος μισθὸν ὑπὲρ σαυτοῦ τελεῖν ἐκείνοις...
A kdybys zamýšlel dojít k Polykleitovi z Argu nebo k athénskému Feidiovi a chtěl jim za své vzdělání platit mzdu...