Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
38 DK A 16 /2
Hippón (zachoval Censorinus , 7, 2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 38 DK A 16 /1[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Hippon Metapontinus a septimo ad decimum mensem nasci posse aestimavit. nam septimo partum iam esse maturum eo quod in omnibus numerus septenarius plurimum possit, siquidem septem formemur mensibus additisque alteris recti consistere incipiamus et post septimum mensem dentes nobis innascantur idemque post septimum cadant annum, quarto decimo autem pubescere soleamus. sed hanc a septem mensibus incipientem maturitatem usque ad decem perductam ideo quod in aliis omnibus haec eadem natura est, ut septem mensibus annisve tres aut menses aut anni ad consummationem accedant: nam dentes septem mensum infanti nasci et maxime decimo perfici mense, septimo anno primos eorum excidere, decimo ultimos, post quartum decimum annum nonnullos, sed omnes intra septimum decimum annum pubescere.
Podle Hippóna z Metapontia se porod může očekávat od sedmého do desátého měsíce. Dítě narozené sedmého měsíce je už zralé, neboť ve všem má sedmičetný počet větší moc. V sedmi měsících jsme formováni, po dalších (sedmi) se začínáme stavět rovně. Po sedmi měsících nám také zuby začínají růst a po sedmi letech padat, čtrnáctého roku obvykle dospíváme. Počátek zralosti se však může protáhnout od sedmi měsíců do desíti, neboť přirozenost je v každém jiná; ať už jde o sedm měsíců nebo roků, nebo o tři měsíce nebo roky přistupující k jejímu využití. Vždyť zuby dítěti rostou v sedmi měsících a nejvíce dorůstají desátého měsíce, sedmého roku první z nich vytrháváme, desátého poslední, po čtrnácti letech někteří, avšak do sedmnácti let všichni dospíváme.