Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
38 DK A 10 /3
Hippón (zachoval Aristotelés ve spisu De anima, I, 2; 405b24)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 38 DK A 10 /1 , 38 DK A 10 /2 , 38 DK A 10 /4[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ὅσοι δ᾿ ἐναντιώσεις ποιοῦσιν ἐν ταῖς ἀρχαῖς, καὶ τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἐναντίων συνιστᾶσιν· οἱ δὲ θάτερον τῶν ἐναντίων, οἷον θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἤ τι τοιοῦτον ἄλλο, καὶ τὴν ψυχὴν ὁμοίως ἕν τι τούτων τιθέασιν· διὸ καὶ τοῖς ὀνόμασιν ἀκολουθοῦσιν· οἱ μὲν γὰρ τὸ θερμὸν λέγοντες, ὅτι διὰ τοῦτο καὶ τὸ ζῆν ὠνόμασται,
οἱ δὲ τὸ ψυχρὸν διὰ τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν κατάψυξιν καλεῖσθαι ψυχήν.
Ti však, kteří do počátků kladou protiklady, sestavují z protikladů také duši. Ti pak, kdo uznávají jiný způsob protikladů, třeba horko nebo chlad nebo něco jiného na ten způsob, pokládají duši podobně za jedno z toho. Přitom se řídí i podle jmen [zvuku slov]; neboť ti, kteří říkají, že duše je horko, tak činí i proto, že to je prý význam slova ”žít”.
Ti, kteří duši pokládají za chlad, pak zase proto, že je tak prý zvána podle výdechu a ochlazení.