Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
37 DK B 10
Damón z Athén (zachoval Platón ve spisu Respublica, IV 424c)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


εἶδος γὰρ καινὸν μουσικῆς μεταβάλλειν εὐλαβητέον ὡς ἐν ὅλωι κινδυνεύοντα·
οὐδαμοῦ γὰρ κινοῦνται μουσικῆς τρόποι ἄνευ πολιτικῶν νόμων τῶν μεγίστων,
ὥς φησί τε Δάμων καὶ ἐγὼ πείθομαι.
Je totiž třeba vyvarovat se proměn druhu hudebního kánonu, neboť to ohrožuje celkově:
„Nikde se totiž charakter hudby nemění beze změn nejdůležitějších politických zákonů obce,”
jak říká Dámón, a já mu věřím.