Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
36 FGrH Fr 25b
Ión z Chiu (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, I, 131, 4-5)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


῎Ιων δὲ ὁ Χῖος ἐν τοῖς Τριαγμοῖς καὶ Πυθαγόραν εἰς ᾿Ορφέα ἀνενεγκεῖν τινα ἱστορεῖ. (5) ᾿Επιγένης δὲ ἐν τοῖς Περὶ τῆς εἰς ᾿Ορφέα [ἀναφερομένης] ποιήσεως Κέρκωπος εἶναι λέγει τοῦ Πυθαγορείου τὴν Εἰς ῞Αιδου κατάβασιν καὶ τὸν ῾Ιερὸν λόγον, τὸν δὲ Πέπλον καὶ τὰ Φυσικὰ Βροντίνου.
Ión z Chiu však ve svém spise Triády vypráví, že také Pýthagorás psal některé spisy pod Orfeovým jménem. (5) Naproti tomu Epigenés ve svém díle O básních připisovaných Orfeovi tvrdí, že Sestup do Hádu a Posvátnou řeč napsal Pýthagorův žák Kerkóps, avšak básně Peplos a Fyzika že napsal Brontínos.