Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
29 DK A 18
Zénón Elejský (zachoval Filón Alex. ve spisu Quod omnis probus liber sit, 14 (II, 460 M.))

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ἐπὶ δὴ τοιαύταις ἀποφάσεσι καὶ γνώμαις ἆρ᾿ οὐκ ἄξιον τὸ Ζηνώνειον ἐπιφωνῆσαι ὅτι
᾿θᾶττον ἂν ἀσκὸν βαπτίσαι πλήρη πνεύματος ἢ βιάσαιτο τὸν σπουδαῖον ὁντινοῦν ἄκοντα δρᾶσαί τι τῶν ἀβουλήτων;᾿= Stoicorum fr. 218; I, 53 Arnim.