Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
24 DK B 1
Alkmaión (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, VIII, 83)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


᾿Αλκμαίων Κροτωνιήτης τάδε ἔλεξε Πειρίθου υἱὸς Βροτίνωι καὶ Λέοντι καὶ Βαθύλλωι·
περὶ τῶν ἀφανέων, περὶ τῶν θνητῶν σαφήνειαν μὲν θεοὶ ἔχοντι, ὡς δὲ ἀνθρώποις τεκμαίρεσθαι καὶ τὰ ἑξῆς.
Alkmaión z Krotónu, syn Peirithův, toto pravil Brotínovi, Leontovi a Bathylovi:
Jak o nezjevných, tak o smrtelných věcech mají jasno bozi; nám však, jakožto lidem, náleží postupně usuzovat.Prý začátek spisu, viz A 1.