Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
24 DK A 12 /1
Alkmaión (zachoval Aristotelés ve spisu De anima, I, 2; 405a 29)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 24 DK A 12 /2 , 24 DK A 12 /3 , 24 DK A 12 /4[Přepnout na bilingvní zobrazení]


παραπλησίως δὲ τούτοις καὶ ᾿Αλκμαίων ἔοικεν ὑπολαβεῖν περὶ ψυχῆς· φησὶ γὰρ αὐτὴν ἀθάνατον εἶναι διὰ τὸ ἐοικέναι τοῖς ἀθανάτοις· τοῦτο δ᾿ ὑπάρχειν αὐτῆι ὡς ἀεὶ κινουμένηι·
κινεῖσθαι γὰρ καὶ τὰ θεῖα πάντα συνεχῶς ἀεί, σελήνην, ἥλιον, τοὺς ἀστέρας καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον.
Podobně jako tito soudí o duši i Alkmaión. Říká, že duše je nesmrtelná, protože se podobá nesmrtelným.
To je zase dáno tím, že se vždy pohybuje. Všechny božské bytosti se přece také bez ustání věčně pohybují: Luna, Slunce, hvězdy i celé nebe.