Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK C 2
Hérakleitos (zachoval Hippokratés ve spisu De alimento (Peri trofés = De nutrimento), I.55)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


(C 2, 1)
Τροφὴ καὶ τροφῆς εἶδος, μία καὶ πολλαί· ...
(C 2, 2)
Αὔξει δὲ καὶ ῥώννυσι καὶ σαρκοῖ καὶ ὁμοιοῖ καὶ ἀνομοιοῖ τὰ ἐν ἑκάστοισι κατὰ φύσιν τὴν ἑκάστου καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς δύναμιν.
(C 2, 9)
᾿Αρχὴ δὲ πάντων μία καὶ τελευτὴ πάντων μία καὶ ἡ αὐτὴ τελευτὴ καὶ ἀρχή.
(C 2, 12)
Καὶ πάντων ἐς θερμασίην βλάπτει καὶ ὠφελέει· ἐς ψύξιν βλάπτει καὶ ὠφελέει· ἐς δύναμιν βλάπτει καὶ ὠφελέει.
(C 2, 15)
Φύσις ἐξαρκέει πάντα πᾶσιν.
(C 2, 17)
(᾿Αποκρίσιες κατὰ φύσιν, κοιλίης, οὔρων, ἱδρῶτος, πτυάλου, μύξης, ὑστέρης, καθ᾿ αἱμοῤῥοΐδα, θύμον, λέπρην, φῦμα, καρκίνωμα, ἐκ ῥινῶν, ἐκ πλεύμονος, ἐκ κοιλίης, ἐξ ἕδρης, ἐκ καυλοῦ, κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν· αἱ διακρίσιες τούτων ἄλλοισι πρὸς ἄλλον λόγον ἄλλοτε καὶ ἀλλοίως.)
Μία φύσις ἐστὶ ταῦτα πάντα καὶ οὐ μία· πολλαὶ φύσιές εἰσι ταῦτα πάντα καὶ μία.
(C 2, 24)
᾿Αρχὴ μεγάλη εἰς ἔσχατον μέρος ἀφικνέεται· ἐξ ἐσχάτου μέρεος ἐς ἀρχὴν μεγάλην ἀφικνέεται· μία φύσις εἶναι καὶ μὴ εἶναι.
(C 2, 40)
... Χυμοὶ ἴδιοι βλαβεροὶ, χυμοὶ ἀλλότριοι βλαβεροὶ, χυμοὶ ἀλλότριοι ξυμφέροντες, χυμοὶ ἴδιοι ξυμφέροντες, τὸ ξύμφωνον διάφωνον, τὸ διάφωνον ξύμφωνον, ...
(C 2, 45)
῾Οδὸς ἄνω κάτω, μία.
(C 2, 55)
῾Υγρασίη τροφῆς ὄχημα.
(C 2, 1)
Potrava a druhy potravy, jedna a mnohé: ...
(C 2, 2)
Rostou a sílí svaly i podobné i nepodobné; všechno, co je v jednotlivých [bytostech] podle přirozenosti každé z nich a vzhledem k možnosti, kterou má ad počátku.
(C 2, 9)
Počátek všech je ale jeden i konec všech je jeden a tentýž je konec a počátek (B 103).
(C 2, 12)
Potrava všeho škodí i prospívá k zahřátí, škodí i prospívá k ochlazení, škodí i prospívá k síle.
(C 2, 15)
Přirozenost ve všem vystačí všemu.
(C 2, 17)
... Tyto všechny věci jsou jedné přirozenosti i ne jedné: Všechny jsou to mnohé přirozenosti i jedna.
(C 2, 24)
Veliký počátek dosahuje k nejkrajnější části; z nejkrajnější části se navrací k velkému počátku. Je jedna přirozenost: být a nebýt.
(C 2, 40)
... Vlastní šťávy škodí, cizí šťávy škodí, cizí šťávy se snášejí, vlastní šťávy se snášejí, vlastní šťávy se snášejí; shodné se neshoduje, neshodné se shoduje...
(C 2, 45)
Cesta nahoru-dolů, jedna. (B 60)
(C 2, 55)
Vlhkost je dopravním prostředkem potravy.Vybrané výroky hippokratovského spisu Peri trofés, O výživě.