Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 128
Hérakleitos (zachoval Aristokritos ve spisu Theosophia, 74)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 128 /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ὅτι ὁ ῾Ηράκλειτος ὁρῶν τοὺς ῞Ελληνας
γέρα τοῖς δαίμοσιν ἀπονέμοντας εἶπεν·

δαιμόνων ἀγάλμασιν εὔχονται
οὐκ ἀκούουσιν, ὥσπερ ἀκούοιεν,
οὐκ ἀποδιδοῦσιν, ὥσπερ οὐκ ἀπαιτοῖεν.


2 ἀκούοιεν Aristokritos, Diels; ἀκούωμεν Acta Apollonii.
3 ἀπαιτοῖεν Aristokritos, Diels; ἀπαιτοῦσιν Acta Apollonii.
---
Aristokritos, Theosophia 74
Acta Apollonii 19, p. 106 Klette
...

Modlí se k sochám daimonů,
které neslyší, jak by měly slyšet,
které nedávají, jak by ani neměly požadovat.
---
Verze překladu:
Modlí se k sochám daimonů
které neslyší, jako kdyby měly sluch,
které nic nedávají, stejně jako by nemohly nic požadovat.