Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 126a /cfr
Hérakleitos (zachoval Alexandros z Afrodisiady ve spisu In De caelo, p. 38, 16n.)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 126a , 22 DK B 126a /cfr2 , 22 DK B 126a /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


δοκεῖ γὰρ τὰ φυσικὰ τοὺς τελείους καιροὺς ἴσχειν καὶ γενέσεως καὶ τελειώσεως κατὰ ἑβδομάδας, ὡς ἐπ᾿ ἀνθρώπου. καὶ γὰρ τίκτεται ἑπταμηνιαῖα, καὶ ὀδοντοφυεῖ τοσούτων μηνῶν, καὶ ἡβάσκει περὶ τὴν δευτέραν ἑβδομάδα, καὶ γενειᾷ περὶ τὴν τρίτην. καὶ τὸν ἥλιον δέ, ἐπεὶ αὐτὸς αἴτιος εἶναι τῶν καιρῶν, φησί, δοκεῖ, ἐνταῦθά φασιν ἱδρῦσθαι καθ᾿ ὃ ὁ ἕβδομος ἀριθμός ἐστιν, ὃν καιρὸν λέγουσιν·
... (V přírodě všechno roste a dospívá) podle čísla sedm, které nazývají příhodný čas. ...Alexandros o pýthagorejcích.