Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 120
Hérakleitos (zachoval Strabón ve spisu Geographica, I, 1, 6, p. 3)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


βελτίων δ᾿ ῾Ηράκλειτος καὶ ὁμηρικώτερος,
ὁμοίως ἀντὶ τοῦ ἀρκτικοῦ τὴν ἄρκτον ὀνομάζων

ἠοῦς καὶ ἑσπέρης τέρματα
ἡ ἄρκτος καὶ ἀντίον τῆς ἄρκτου οὖρος αἰθρίου Διός.


3 τέρματα většina rkpp; vynechává 1 rkp.
Lépe a homérovštěji se vyjadřuje Hérakleitos,
když obdobně mluví o Medvědici, místo o severu:

Mezníky jitra a večera:
Medvědice a naproti Medvědici její strážce od jasného Dia.Verze překladu: ... Medvědice a naproti Medvědici Arktúros jasného Dia.