Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Theagenés aka Theagenes
Krátky text:
Žil v Jižní Itálii (dnešní Reggio), v -6. století. Distancuje se od mýthopoetické vnímavosti, podobně jako Xenofanés, avšak Xenofanés (B 10, B 11, B 12, B 15, B 34) tak činí útokem na Homéra, zatímco Theagenés prý Homéra brání, ovšem za cenu alegorického výkladu. Alegoréze má být východiskem z trapnosti doslovného pochopení, nepřijatelného těmto racionálním a morálním duchům. Homér prý živly nazýval božskými jmény. Myslí se to jako básnické odkrytí jejich božství - nebo jako pouhá alegorie, zatímco my víme, že bohové jsou ve skutečnosti jenom hezké šifry pro živly? Co je skutečnější: Živly pochopené jako prvky skládačky fyzikálního světa - nebo živly pochopené jako božské, jako zkušenostní aspekty bohů? Theagenés se asi přiklání k té první, redukcionistické možnosti.

Klíčová slova:

Typy zlomků
Varianta (v případě více variant zlomku se tyto zobrazí níže)

A

Fr

 
Rychlé hledání Presokratiků
Jméno: *)

*) Funkce "Access Key" - pro rychlý výběr políčka vyhledávání stiskněte klávesu ALT (Internet Explorer) nebo SHIFT + ALT (Mozilla Firefox) a zvýrazněné písmeno. Vyberte hledané slovo a klávesou ENTER pak přeskočíte na odpovídající záznam.