Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
pýthagorejci aka pythagorejci
Krátky text:
DK 58 A - Iamblichův katalog pýthagorejců. DK 58 B - Anonymní pýthagorejci v raně peripatetickém podání. DK 58 C - Pýthagorejská akúsmata a symbola. DK 58 D - Pýthagorejci u Aristoxena. DK 58 E - Pýthagorejci ve střední komedii. Thesleff - Pýthagorejské texty z hellénistické doby Carmen aureum (Chrysa epé). Astrologické fragmenty z pozdní antiky připisované Pýthagorovi. Pýthagorejci u Diogena Laertia. Další pozdně antická testimonia. (Zatím nenaplněno.)

Klíčová slova:

Typy zlomků
Varianta (v případě více variant zlomku se tyto zobrazí níže)

B

A

C

D

E

Fr

 
Rychlé hledání Presokratiků
Jméno: *)

*) Funkce "Access Key" - pro rychlý výběr políčka vyhledávání stiskněte klávesu ALT (Internet Explorer) nebo SHIFT + ALT (Mozilla Firefox) a zvýrazněné písmeno. Vyberte hledané slovo a klávesou ENTER pak přeskočíte na odpovídající záznam.