Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Tímaios z Loker aka Timaeus Locrus
Krátky text:
Tímaios z italských Loker je titulní postavou Platónova dialogu. Pokud ho chápeme jako postavu historickou, musíme jeho působení datovat do doby kolem -400. Dochované zlomky i svědectví jsou však co do filosofického obsahu patrně plně vázané na Tímaia jako literární postavu Platónovu (ještě zásadněji než v případě Sókrata). Pod Tímaiovým jménem se zachoval také spis "O přirozenosti světa a duše", který je však hellénistickým zpracováním (snad kolem -200) výtahu z Platónova dialogu Tímaios. Je ještě několik Tímaiů, včetně gramatika, který kolem +300 vykládá obtížné termíny u Platóna (řecky psaný Lexicon platonicum).

Klíčová slova:

Typy zlomků
Varianta (v případě více variant zlomku se tyto zobrazí níže)

A

 
Rychlé hledání Presokratiků
Jméno: *)

*) Funkce "Access Key" - pro rychlý výběr políčka vyhledávání stiskněte klávesu ALT (Internet Explorer) nebo SHIFT + ALT (Mozilla Firefox) a zvýrazněné písmeno. Vyberte hledané slovo a klávesou ENTER pak přeskočíte na odpovídající záznam.