Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Parmenidés aka Parmenides.
Krátky text:
* buď kolem -515 nebo o generaci dřív, -540, Elea, Itálie. † nejpozději -449 tamtéž (možná už -470). Prý žák buď Xenofana nebo spíš pýthagorejce Ameinia. Vznešený aristokrat, možná patří k elejským "Úliadés", tedy k lékařům a ctitelům extatického Apollóna. Zakladatel elejského stylu myšlení bytí jako nehybného Jednoho, předchůdce metafyzické filosofie: Souřadnost myšlení, jazyka a bytí. Upozadění přirozenosti, neboť o fysis prý mohou být jenom mínění podobná pravdě, zatímco pravda je vztažena k myšlenému jsoucnu. Jedno jest, nic nevzniká a nezaniká. Zkoumání proměnlivé přírody je pouze podobné pravdě. Dílo: Báseň, v nepříliš poetických hexametrech promlouvá bohyně o pravdě a jsoucím Jednom (to hen). Žák: Zénón elejský. Další vliv: Melissos; filosofové přírody v -5. století (Empedoklés, Anaxagorás); Démokritos; pak hlavně Platón. Překlad se nesnaží držet metrum, ale jenom řádkování (přibližně),v řadě případů je závislý na překladech Karla Svobody a Martina Pokorného.

Klíčová slova:

Typy zlomků
Varianta (v případě více variant zlomku se tyto zobrazí níže)

B

A

 
Rychlé hledání Presokratiků
Jméno: *)

*) Funkce "Access Key" - pro rychlý výběr políčka vyhledávání stiskněte klávesu ALT (Internet Explorer) nebo SHIFT + ALT (Mozilla Firefox) a zvýrazněné písmeno. Vyberte hledané slovo a klávesou ENTER pak přeskočíte na odpovídající záznam.