Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Anacharsis
Krátky text:
Anacharsis je kuriózní postavou mezi řeckými mudrci archaické doby, neboť není Řek, nýbrž Skyth, pochází ze severoperských kmenů nížin jižní Ukrajiny. Prý byl královského rodu a v raném -6. století podnikal rozsáhlé cesty, aby nabyl poznání, které by použil pro zvelebení své vlasti. Prý se v Athénách kolem roku 590 př. n. l. setkal se Solónem; podle legendy u Diogena Laertia (I, 106) také na Peloponésu s Mysónem. Není sice ve standardním nejužším výčtu sedmi mudrců, ale dost často k nim bývá přičítán.

Klíčová slova:

Typy zlomků
Varianta (v případě více variant zlomku se tyto zobrazí níže)

A

 
Rychlé hledání Presokratiků
Jméno: *)

*) Funkce "Access Key" - pro rychlý výběr políčka vyhledávání stiskněte klávesu ALT (Internet Explorer) nebo SHIFT + ALT (Mozilla Firefox) a zvýrazněné písmeno. Vyberte hledané slovo a klávesou ENTER pak přeskočíte na odpovídající záznam.