Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 mudrců aka Hoi hepta sofoi, Sedm mudrců, Septem sapientiarum
Krátky text:
Původně u Platóna (Protagoras 342e4 - 343b7 = DK 10 A 2 /1): Thalés z Milétu, Pittakos z Mytilény, Biás z Priény, náš Solón, Kleobúlos z Lindu a Mysón z Chén, Chilón z Lakedaimonu. Pak se k nim přidává řada dalších postav. Tradiční podání je u Démétria Falérského, zachovaného u Stobaia. (Zatím naplněno provizorně.)

Klíčová slova:

Typy zlomků
Varianta (v případě více variant zlomku se tyto zobrazí níže)

A

Fr

 
Rychlé hledání Presokratiků
Jméno: *)

*) Funkce "Access Key" - pro rychlý výběr políčka vyhledávání stiskněte klávesu ALT (Internet Explorer) nebo SHIFT + ALT (Mozilla Firefox) a zvýrazněné písmeno. Vyberte hledané slovo a klávesou ENTER pak přeskočíte na odpovídající záznam.