Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Výběr klíčových slov
Vybrané slovo: hvězdy

Dostupná slova: Egypt (1), Foiníkie (1), Galaxie (1), Medvědice (1), Mléčná dráha (2), Mílétos (1), Měsíc (8), Nil (1), Pýthagorás (1), Slunce (14), Země (7), aithér (4), aión (1), alegorie (1), apeiron (1), apeiros (5), astronom (1), blesk (1), blána (1), bohové (2), božství (1), chladné (3), chréma - věc (1), doby (1), duše (4), ekliptika (1), gnómé (1), hustý (2), jasný (2), jemný (1), komety (1), kontrakce, plst (1), kosmoi (1), kosmos (2), kruh (2), kámen (2), kůra (1), lehké (1), lidé (1), moře (1), mraky (1), nebe - úranos (1), nebesa - úranoi (1), nejmenší (1), nesmrtelné (1), nyní (1), nús (2), obraty (1), odlučování, vydělování (1), oheň (3), ohnivý (2), orfik (1), otáčení (3), perioda - oběh (1), planety (3), podíl (1), pohromadě (1), pohyb (3), počátek (1), rozlučovat (1), sféra (1), slunovrat (1), směšovat (1), spis (1), střed (1), suché (1), temné (2), teplé (3), tuhý (1), tíže (1), uranos (1), vlhké (2), voda (1), vydělovat (1), vzduch (5), vznik (3), vír (1), vítr (1), výpary (1), zatmění (1), země (3), zrak (1), zvířata (1), zánik - fthora (1), zředěný (1), úhel (1), řeka (1), řídký (2), živočichové (1), živý (2)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.