Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Výběr klíčových slov
Vybrané slovo: pohyb

Dostupná slova: Apollón (1), Diké (1), Mléčná dráha (1), Měsíc (4), Nil (1), Pýthagorás (1), Slunce (5), Země (5), aidion - trvalé (2), aithér (2), apeiron (2), apeiros (8), arché (1), atomy (3), blesk (1), bohové (1), božský (1), bůh (2), chladné (1), daimón (1), diference (3), dobré (1), dutina (1), duše (12), déšť (1), fronein (1), fysis (3), hudba (1), hustý (3), hvězdy (3), jasný (1), jedno (2), klid (2), kontrakce, plst (1), kosmos (6), kruh (1), krásné (1), kámen (2), lehké (1), levé (1), lidé (2), magnet (2), moře (1), mraky (2), muž (1), nebe - úranos (1), nebesa - úranoi (1), nejmenší (1), nesmrtelné (2), nesmísený (2), nús (10), obdélník (1), obraty (1), oheň (3), ohnivý (1), ostatní protiklady (1), otáčení (2), peras (1), podoby (1), pohromadě (2), poznávat (2), počátek (1), pravé (1), proměna (1), prázdno (1), píseň (1), přímý (1), rostliny (1), rozlučovat (1), spis (2), stejnorodé (1), střed (1), světlo (1), tanec (1), temné (1), teplé (1), tma (1), touha (1), tuhý (1), tíže (1), tělo (1), uranos (1), vesmír (1), vlhké (3), voda (2), vymezené (1), vzduch (6), vznik (6), vír (1), vítr (1), výpary (1), vždy (6), zatmění (1), země (1), zemětřesení (1), zvuk (1), zánik - fthora (1), zředěný (2), úhel (1), čas - chronos (2), čtverec (1), řeka (2), řídký (1), špatné (1), žena (1), živočichové (2), živý (1)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.