Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Výběr klíčových slov
Vybrané slovo: apeiros

Dostupná slova: Diké (2), Iónie (1), Mléčná dráha (1), Mílétos (3), Míléťané (2), Měsíc (4), Nil (1), Slunce (5), Země (4), adikia (1), aithér (4), aión (1), apeiron (7), aritmetika (1), astronom (1), barvy (1), blesk (1), bohové (3), bůh (2), chladné (4), chréma - věc (3), diference (4), dým (1), fysikos (1), fysis (3), geometrie (2), gnómé (1), harmonie (1), hustý (3), hvězdy (5), jasný (3), jeden (1), jemný (1), kontrakce, plst (1), kosmos (9), kost (1), krev (1), kámen (2), kůra (1), lehké (1), lidé (1), malost (1), maso (1), meteorologie (2), množství (3), moře (1), mraky (2), málo (1), nebesa - úranoi (2), nejmenší (3), nesmísený (1), nutnost (1), nyní (1), nús (6), obklopovat (1), obraty (1), odlučování, vydělování (1), oheň (2), ohnivý (1), ostatní protiklady (2), otáčení (2), periechein (1), podíl (1), pohromadě (5), pohyb (8), potrava (1), poznávat (1), rozlučovat (2), sféra (1), slučovat (1), směšovat (1), sperma (1), spis (2), stejnorodé (4), střed (1), suché (2), temné (3), teplé (4), tuhý (1), tíže (1), uranos (3), vlhké (3), voda (3), vydělovat (3), vymezené (3), vzduch (12), vznik (15), vír (1), vítr (1), všechno (1), vždy (2), zanikat - apolysthai (1), zatmění (1), země (1), zlato (1), zvířata (1), zánik - fthora (2), zředěný (2), čas - chronos (1), řeka (1), řídký (2), živočichové (1)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.