Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Výběr klíčových slov
Vybrané slovo: vznik

Dostupná slova: Diké (2), Hádés (1), Měsíc (4), Slunce (5), Země (3), Zeus (1), adikia (1), aithér (1), aión (1), apeiron (6), apeiros (15), atomy (1), blesk (2), blána (1), bohové (3), bůh (2), chladné (1), dech (1), diference (3), duše (3), dítě (1), dým (1), fysis (4), harmonie (1), hvězdy (3), jsoucí (1), kosmoi (1), kosmos (12), kost (3), krev (1), kůra (1), lidé (2), logos (2), magnet (1), maso (2), moře (2), nebe - úranos (2), nebesa - úranoi (1), nutnost (2), nús (3), obraty (1), odlučování, vydělování (1), oheň (5), ostatní protiklady (2), osud (1), planety (1), podíl (1), pohromadě (2), pohyb (6), politika (1), potrava (1), počátek (1), proměna (1), proud (1), rozlučovat (2), sféra (1), skrývat (1), slučovat (1), smrt (2), směšovat (1), sperma (1), spis (1), společné (1), spor - eris (2), spánek (1), srdce (1), stejnorodé (5), světlo (1), teplé (1), uranos (3), vesmír (1), vlhké (2), voda (1), vymezené (1), vzduch (5), vír (1), věštění (1), vždy (2), zanikat - apolysthai (3), země (2), zlato (1), zvířata (1), zákon (1), zánik - fthora (4), zápas (1), čas - chronos (2), život (2), žít (1)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.