Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Výběr klíčových slov
Vybrané slovo: vlhké

Dostupná slova: Mléčná dráha (1), Měsíc (5), Nil (1), Okeanos (1), Slunce (7), Styx (1), Země (7), aithér (2), apeiros (3), barvy (2), blesk (2), božský (1), bůh (2), chladné (10), chréma - věc (2), daimón (1), diference (3), duha - iris (1), duše (7), dítě (1), fysikos (1), fysis (1), gnómé (1), goné, gonimon (1), hořký (1), hustý (5), hvězdy (2), jasný (3), jeden (1), jemný (2), jeskyně (1), kosmos (3), krev (2), kámen (1), kůra (1), lehké (1), logos (1), meteorologie (1), mozek (2), moře (6), mraky (2), mícha (1), nebesa - úranoi (1), nejmenší (1), nemoc (2), nyní (1), nús (2), obraty (4), odlučování, vydělování (1), oheň (3), ohnivý (1), ostatní protiklady (1), otáčení (2), pneuma (4), podíl (1), pohromadě (2), pohyb (3), rozlučovat (1), slaný (1), smrt (2), směšovat (1), sperma (6), starý (1), střed (1), suché (11), svatba (1), temné (4), teplé (10), tma (1), tuhý (1), tíže (2), uranos (1), voda (6), vydělovat (2), vysušení (3), vzduch (8), vznik (2), vír (1), vítr (1), výpary (5), vždy (1), zatmění (1), země (2), zemětřesení (2), zvířata (1), záře (1), řeka (2), řídký (2), život (1), živočichové (1), živý (1)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.