Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Výběr klíčových slov
Vybrané slovo: kosmos

Dostupná slova: Diké (2), Erós (1), Foiníkie (1), Homér (2), Medvědice (1), Mílétos (1), Měsíc (3), Poznej sebe sama (1), Slunce (3), Země (1), Zeus (2), adikia (1), apeiron (5), apeiros (9), blesk (1), blána (1), bohové (5), božský (2), bůh (3), daimón (2), diference (3), duše (4), filia (1), fysis (4), harmonie (2), hvězdy (2), jeden (3), jeskyně (1), kosmoi (1), krásné (2), lidé (4), logos (1), luk (2), lyra (2), mozek (1), moře (1), míra (1), naklonění (1), nasycení (2), nebesa - úranoi (1), nedostatek (2), nutnost (1), nús (3), obraty (1), oheň (6), ostatní protiklady (1), otáčení (1), perioda - oběh (1), planety (1), pneuma (1), pohyb (6), proměna (1), sperma (3), spis (1), společné (1), spor - eris (1), spánek (1), taxis - řád (2), teorie (2), teplé (1), trochos - kolo (1), uranos (3), vlhké (3), voda (3), vymezené (2), vzduch (1), vznik (12), vzněcovat (1), vír (1), vždy (6), zatmění (1), země (2), zákon (1), zánik - fthora (4), čas - chronos (4), život (4), živočichové (2), živý (1)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.