Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Klíčová slova: Rhégion | lékař
Vliv lékařských škol na vývoj archaického a raně klasického myšlení je veliký. Rozdíly mezi nimi se zdají být menší než rozdíly mezi jednotlivými proudy archaické "filosofie", jde o prostředí "nadnárodní". Nejvýznamnější lékařské školy jsou na Západě v Krotónu, na Východě na ostrově Kós a v Knidu na maloasijské pevnině. Vztah ke kultům Apollóna a Asklépia (zvláště později), ale není vždy jasné, jak se skutečný provoz váže nebo neváže ke kultovním pravidlům.
Vliv lékařských škol není omezen na díla těch aktivních lékařů, kteří se také sami podíleli na protofilosofickém vývoji (viz níže). Je mnohem širší a je přímou součástí pozdně archaického a klasického myšlení o přírodě i o věcech lidských, neboť v obou případech jde o přirozenost, fysis. Řada protofilosofických termínů je původně doma v lékařském prostředí.
Zrovna tak je významný vliv vznikajícího filosofického myšlení na lékařské školy. Nejvýraznějí se to týká pokračování Hérakleita v raných spisech Hippokratovského kurpusu. Vliv filosofie je však patrný i jinde, často jde o dost eklektické přejímání.
Běžná představa o "čtyřech šťávách" je však až pozdně antická (Galénos).
Zlomky: 25 DK A 2 /4
Autoři: Hippón
Výběr klíčových slov
Vybraná slova: Rhégion | lékař

Dostupná slova: Itálie (1), askésis (1), fysikos (1)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.