Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Klíčová slova: Rhégion | Itálie
"Velké Řecko", řecká jižní Itálie a Sicílie.
Řecké myšlení v jižní Itálii a na Sicíli pozdně archaické a raně klasické doby. Pak jeho následky expandují na řeckou pevninu.
Zvláštnosti: Zavádění náboženských i pojmoslovných novinek, časté neologismy. Sklon k moralizování a buď k racionalizaci nebo k upozadění přirozenosti (fysis). Specifikace výrazů pro mysl (nús) a myšlení (noein). Spolehnutíse na matematiku nebo logiku. U pýthagorejců důraz na duši a reinkarnační nauku, u eleatů zase zavedení výrazu "bytí" (einai), a to ve vztahu s myšlením a řečí.
Zdroj školní filosofie, metafyziky, zásvětnictví, racionalismu, moralizování, racionální theologie, matematizující přírodovědy. Hlavní zdroj filosofické školní terminologie a rámcových představ (metanarací), sdílených "Západem".
Dědicové: zčásti polemicky přírodní filosofové klasické doby (Empedoklés, Anaxagorás, atomisté); metodicky sofisté (logika, jazyk), hlavně však Platón.
Autoři zachování: Íbykos
Výběr klíčových slov
Vybraná slova: Rhégion | Itálie

Dostupná slova: fysikos (1), lyrik (1), lékař (1), pýthagorejec (1), verše (metrum) (1)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.