Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Klíčová slova: matematik | pýthagorejec | Itálie
"Velké Řecko", řecká jižní Itálie a Sicílie.
Řecké myšlení v jižní Itálii a na Sicíli pozdně archaické a raně klasické doby. Pak jeho následky expandují na řeckou pevninu.
Zvláštnosti: Zavádění náboženských i pojmoslovných novinek, časté neologismy. Sklon k moralizování a buď k racionalizaci nebo k upozadění přirozenosti (fysis). Specifikace výrazů pro mysl (nús) a myšlení (noein). Spolehnutíse na matematiku nebo logiku. U pýthagorejců důraz na duši a reinkarnační nauku, u eleatů zase zavedení výrazu "bytí" (einai), a to ve vztahu s myšlením a řečí.
Zdroj školní filosofie, metafyziky, zásvětnictví, racionalismu, moralizování, racionální theologie, matematizující přírodovědy. Hlavní zdroj filosofické školní terminologie a rámcových představ (metanarací), sdílených "Západem".
Dědicové: zčásti polemicky přírodní filosofové klasické doby (Empedoklés, Anaxagorás, atomisté); metodicky sofisté (logika, jazyk), hlavně však Platón.
Autoři: Archytás, Filoláos
Výběr klíčových slov
Vybraná slova: matematik | pýthagorejec | Itálie

Dostupná slova: Krotón (1), Tarentos (1), astronom (1)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.